Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Διαρκής κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας. Η Βάση εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις). Πέραν των νόμων της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., Κ.Π.Δ.), οι αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, εργατικά, τροχαία κ.τ.λ.)
 
- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορική εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 26-7-2016


 

Τελευταία νέα

Μερική άρση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων / ΦΕΚ 2282Β/22-7-2016

Y.A. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, ΦΕΚ 2282Β/22-7-2016   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός…

Καθορισμός δικαιώματος εισόδου σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους .. και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο / ΦΕΚ 2173Β/13-7-2016.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873 / Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο, ΦΕΚ 2173Β/13-7-2016.   Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ. Για τα Παραρτήματα πατήστε εδώ.

Ν. 4403/7-7-2016 - Τροποποιήσεις στις κεφαλαιουχικές εταιρίες.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4403/7-7-2016, με τον οποίο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο ρυθμίσεις του Κοινοτικού δικαίου σχετικά με τις ετή­σιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, καθώς και την δημοσιοποίηση μη χρηματοοι­κονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχει­ρήσεις και ομίλους. Με τον νόμο αυτό τροποποιήθηκαν αρκετές διατάξεις των Ν. 2190/1920 (Α.Ε.), 3190/1955 (Ε.Π.Ε), και 4072/2012 (Ι.Κ.Ε.)   Δείτε τις διατάξεις του νέου νόμου εδώ.  …