Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσίας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- Νομοθεσία: Πάνω από 350 νομοθετικά κείμενα, πέραν των κυριοτέρων κωδίκων και νόμων που απασχολούν στην καθημερινότητα τους περισσότερους συναδέλφους. Η νομοθεσία εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- Νομολογία: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις) αφορωσών τους νόμους της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ. Κ.Π.Δ.) και όχι μόνο, καθώς καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, απαλλοτριώσεις κ.τ.λ.)
 
- Διαρκής κατ' Άρθρον Νομολογία Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορίκή εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 27-2-2015


 

Τελευταία νέα

Επιτρ.Ανταγ. 591/2015 - Αθέμιτη η αποστολή/καθιέρωση τιμοκαταλόγου ενδεικτικών αμοιβών από επαγγελματική ένωση, για τις υπηρεσίες των μελών της (1 Ν. 3959/2011).

Επ.Αντ. 591/2014 (ΦΕΚ 213Β/10-2-2015) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - Η διάταξη του άρθρου 101 Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίστοιχη αυτής του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 και του άρθρου 1 Ν. 3959/2011. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη διάταξη του [άρθρου 101 ΣΛΕΕ]. Μοναδική επιπλέον προϋπόθεση εφαρμογής της κοινοτικής διάταξης, σε σχέση με τη διάταξη του εθνικού δικαίου, αποτελεί αυτή “της δυνατότητας σοβαρής επίδρασης στο ενδοκοινοτικό…

Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των χρηματοδοτήσεων προς Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους.

  Βλ. και άρθρο πρώτο Π.Ν.Π. της 14-1-2015, ΦΕΚ 6Α για το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των χρηματοδοτήσεων Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους.

Βουλευτικές Εκλογές 2015 - Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Δημοσιευτηκε η Υ.Α. 824 / Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους, ΦΕΚ 24Β/13-1-2015.   Στους δικαιούχους αποζημίωσης καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής: α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησηςβ. Στους αντιπροσώπους…