Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Πάνω από 650 νομοθετικά κείμενα, πέραν των κυριοτέρων κωδίκων και νόμων που απασχολούν στην καθημερινότητα τους περισσότερους συναδέλφους. Η νομοθεσία εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις) αφορωσών τους νόμους της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ. Κ.Π.Δ.) και όχι μόνο, καθώς καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, απαλλοτριώσεις κ.τ.λ.)
 
- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορική εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 28-4-2016


 

Τελευταία νέα

Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης φακέλου στην διαδικασία του Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά), μέχρι 30-6-2016

  Σύμφωνα με το άρθρο 55 Ν. 4384/26-4-2016 / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78Α, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:«Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου 2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους,…

Ν. 4384/26-4-2016 / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78Α.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4384/26-4-2016 / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78Α. Με τον νόμο αυτόν θεσμοθετείται νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μεταξύ άλλων, σημαντικά άρθρα είναι: - Άρθρο 1: Ορισμός − Σκοπός − Νομική μορφή - Άρθρο 3: Περιφέρεια − Έδρα − Επωνυμία - Άρθρο 4: Όροι σύστασης − Καταχώριση καταστατικού - Άρθρο 5: Τύπος − Περιεχόμενο καταστατικού - Άρθρο 7: Εγγραφή − Αποχώρηση − Διαγραφή μέλους ΑΣ - Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους - Άρθρο 11: Όργανα…

Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων / ΦΕΚ 1109Β/19-4-2016

  Δημοσιεύτηκε η απόφαση Τ.τ.Ε 87/5.4.2016 / Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων / ΦΕΚ 1109Β/19-4-2016. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για: - τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία διακανονισμού (άρθρο 3) - τα σχετικά με την Αίτηση αποζημίωσης καθώς και υπόδειγμα αιτήσεως (άρθρο 4 και Παράρτημα) - τον χρόνο διενέργειας πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών οχήματος (άρθρο 5) - την προσφορά και διακανονισμό τροχαίου ατυχήματος (άρθρο 6) - την…