Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Πάνω από 350 νομοθετικά κείμενα, πέραν των κυριοτέρων κωδίκων και νόμων που απασχολούν στην καθημερινότητα τους περισσότερους συναδέλφους. Η νομοθεσία εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις) αφορωσών τους νόμους της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ. Κ.Π.Δ.) και όχι μόνο, καθώς καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, απαλλοτριώσεις κ.τ.λ.)
 
- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορίκή εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 17-4-2015


 

Τελευταία νέα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Π.Δ. 28/23-3-2015

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 28/23-3-2015, ΦΕΚ 34Α, στο οποίο κωδικοποιούνται για πρώτη φορά όλες οι διατάξεις νόμων που αφορούν την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε δημόσια έγγραφα και τους όρους χρήσης αυτών. Μεταξύ άλλων ρυθμίζεται η πρόσβαση α) σε προσωπικά δεδομένα, β) στα τεύχη της της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), γ) στα αρχεία του Πρωθυπουργού, δ) στα πρακτικά των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων ε) στις δημόσιες πληροφορίες για το περιβάλλον, στ) σε δεδομένα της Ε.Μ.Υ, ζ) σε γεωχωρικά δεδομένα, η) σε στοιχεία του Ελληνικού Στατιστικού…

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και προς Ασφαλιστικούς Φορείς (100 δόσεις) / Ν. 4321/21-3-2015.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4321/21-3-2015 / Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας, ΦΕΚ 32Α.   Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:- την πολυαναμενόμενη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (100 δόσεις) (άρθρα 1 επ.)   Σχετικά το άρθρο 1 ορίζει: "1.- Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης. 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η…

Οι ρυθμίσεις του νέου Ν. 4320/19-3-2015, ΦΕΚ 29Α.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4320/19-3-2015, ΦΕΚ 29Α.Βασικά σημεία του νομοθετήματος είναι τα εξής:- Μέριμνα για την ανακούφιση πολιτών και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. (Άρθρα 1 – 5)- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. (άρθρα 6 επ.)- Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους, υποαπασχολούμενους κ.λπ. (άρθρο 30)- Ειδική ρύθμιση για τη διευκόλυνση - παρότρυνση καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, μέχρι 27-3-2015. (άρθρο 34), με αντίστοιχή απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. - Μετάθεση έναρξης ισχύος του Μέρους…