Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

 

Πρόσβαση στην Νομοπαίδεια:

 

 Αποκτήστε κωδικούς πρόσβασης στην Νομοπαίδεια από εδώ.

Ενεργοποιήσετε μία δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή από εδώ.

Αν έχετε ήδη ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ.

Παρακολουθήστε χρήσιμα βίντεο με οδηγίες χρήσης.

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ - 1500+ νομοθετήματα

 ΜΟΝΟ ΜΕ 20 ευρώ/έτος

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Πατήστε εδώ για απόκτηση κωδικών πρόσβασης

 

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 23-6-2017


 

Τελευταία νέα

Καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων, (Υ.Α. Γ1Α/Γ.Π. οικ 45569 / ΦΕΚ 2127Β/21-6-2017).

  Υ.Α. Γ1Α/Γ.Π. οικ 45569 / Καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων, ΦΕΚ 2127Β/21-6-2017.   Άρθρο μόνο. 1. Η χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των Δημόσιων, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας και λοιπών Νοσοκομείων που επιδιώκουν δημόσιο ή και κοινωφελή σκοπό, επιτρέπεται για αποδεκτούς ιατρικούς λόγους ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της μητέρας. Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται το κατά περίπτωση…

Νέες τροποποιήσεις στον Κ.Πολ.Δ (άρθρα 959Α, 965 και 1005) - Ν. 4475/12-6-2017 ΦΕΚ 83Α.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν.  4475/12-6-2017 ΦΕΚ 83Α. Το άρθρο έβδομο αυτού επέφερε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιήσεις, με τις οποίες προβλέπεται ότι το τέλος χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή μαζί με το πλειστηρίασμα. Από το τέλος αυτό, ένα μέρος αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τελευταίου. Στο πνεύμα αυτό, συμπληρώνεται η εξουσιοδοτική διάταξη η οποία προβλέπει την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τρόπο ώστε να…

Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ).

  Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 51/9-6-2017 ΦΕΚ 81Α το οποίο επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο Π.Δ. 38/25-5-2010 / Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78Α. Μεταξύ αυτών καίρια θέση έχουν οι ρυθμίσεις για την νέα Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ) (βλ. άρθρα 4 επ. Π.Δ. 38/25-5-2010)