Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

 

Πρόσβαση στην Νομοπαίδεια:

 

 Αποκτήστε κωδικούς πρόσβασης στην Νομοπαίδεια από εδώ.

Ενεργοποιήσετε μία δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή.

Αν έχετε ήδη ενεργή συνδρομή συνδεθείτε από εδώ.

 

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 28-4-2017


 

Τελευταία νέα

Υ.Α. 45231 / Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α' 240), ΦΕΚ 1445Β/27-4-2017.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 45231 / Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α' 240), ΦΕΚ 1445Β/27-4-2017. Δείτε τις ρυθμίσεις της από εδώ.

ΠΟΛ. 1064 / Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή (63 Ν. 4174/2013), εφαρμοστέα διαδικασία .... και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής οφειλόμενου ποσού .....

  Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1064 / Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή (63 Ν. 4174/2013), εφαρμοστέα διαδικασία .... και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής οφειλόμενου ποσού ..... ΦΕΚ 1440Β/17-4-2017 Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με α) την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), β) τον καθορισμό λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων…

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας / Υ.Α. 16072/310, ΦΕΚ 1307Β/13-4-2017.

Υ.Α. 16072/310 / Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, ΦΕΚ 1307Β/13-4-2017.   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180) «Ορ-γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως…