Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Διαρκής κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας. Η Βάση εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις). Πέραν των νόμων της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., Κ.Π.Δ.), οι αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, εργατικά, τροχαία κ.τ.λ.)
 
- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορική εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 2-12-2016


 

Τελευταία νέα

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ / Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ... ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Σ.τ.Ε 19/2015 (Ολομέλεια) (Δημοσίευση ΦΕΚ 3795Β/25-11-2016) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Διοικ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ (49, 66, 85 Ν. 1756/1988, 22 Ν. 2172/1993) - Επειδή, ...., ο προσφεύγων δεν συγκεντρώνει σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα νόμιμα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατ’ απόλυτη,…

Κατάργηση ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου για ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες πτώχευσαν ή ανακλήθηκε η άδειά τους για παράβαση νόμου.

  Σύμφωνα με το άρθρο 53 Ν. 4438/28-11-2016, ΦΕΚ 220Α: "Η παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 489/1976 (Α' 331), όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.δ. 237/1986 (Α' 110), καταργείται". Η καταργηθείσα παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.δ. 237/1986 όριζε τα εξής: "4. Από την ημερομηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόμου, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές συμβάσεις του Κλάδου αστικής…

Προστασία κατα την σύναψη συμβάσεων πίστωσης (δανείων κ.τ.λ.) - Ν. 4438/28-11-2016 ΦΕΚ 220Α.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4438/28-11-2016 / Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία..., ΦΕΚ 220Α. (Απόσπασμα από την Εισηγητική Έκθεση): Στόχος ... είναι η ανάπτυξη μιας περισσότερο διαφανούς, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, μέσω συνεπών, ευέλικτων και δίκαιων συμβάσεων πίστωσης που αφορούν ακίνητα, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη χορήγηση και λήψη δανείων…